Zapoznaj się z naszą ofertą

GASTRO POS
w zależności od liczby posiadanych punktów sprzedaży
Cena netto
(od stanowiska)
Dla 1 punktu sprzedaży 1690,00 zł
Interfejsy do programu Gastro POS
Dla nowego użytkownika gratis
Dla dotychczasowego użytkownika 550,00 zł
Moduły programu Gastro POS
Moduł dostawy na telefon (delivery) 490,00 zł
Aktualizacje
1 rok + miesiąc od daty zakupu 10% wartości pakietu
Powyżej 13 miesięcy 20% wartości pakietu
Przejście z Gastro POS Klasyka na Gastro POS
Z ważną aktualizacją 390,00 zł
Bez ważnej aktualizacji 490,00 zł
Przepisanie Licencji
Usługa przepisania jednej licencji 450,00 zł

Dowiedz się więcejZapytaj o Gastro POS

GASTRO SZEF
w zależności od liczby posiadanych punktów sprzedaży
Cena netto
Dla 1 punktu sprzedaży 1690,00 zł
Dla każdego kolejnego punktu sprzedaży 490,00 zł
Aktualizacje
1 rok + miesiąc od daty zakupu 10% wartości pakietu
Powyżej 13 miesięcy 20% wartości pakietu
Przejście z Gastro Szefa Klasyka na Gastro Szef
Z ważną aktualizacją 390,00 zł
Bez ważnej aktualizacji 490,00 zł
Przepisanie Licencji
Usługa przepisania jednej licencji 450,00 zł

Dowiedz się więcejZapytaj o Gastro Szefa

Oprogramowanie Cena netto
Dla 1 lokalu 1590,00 zł
Poszerzenie dla drugiego lokalu w sieci 990,00 zł
Poszerzenie dla trzeciego lokalu w sieci 890,00 zł
Dla 4-go i następnych lokali 790,00 zł
Instalacja na kolejnym stanowisku *
Liczona od 2 stanowiska 190,00 zł
Baza zdalna (opcja)
Abonament roczny 290,00 zł
Serwis + baza zdalna
Opłata miesięczna 99,00 zł
Cesja licencji
Opłata jednorazowa 299,00 zł
Dla klientów wcześniejszych wersji programu
Dla klientów wersji 2.0 990,00 zł
Dla klientów wersji 3.0 590,00 zł
Import danych z poprzedniej wersji gratis

Dowiedz się więcejZapytaj o Gastro Finanse

* licencja podstawowa umożliwia instalacje oprogramowania na 2 stanowiskach (licencja na kolejne lokale zwiększa możliwość instalacji oprogramowania na kolejnym stanowisku

Gastro miniPOS
W zależności od liczby posiadanych punktów sprzedaży
Cena netto
(od stanowiska)
Dla 1 punktu sprzedaży 500,00 zł
Przejście
Przejście z systemu windows mobile na Android 145,00 zł

Dowiedz się więcejZapytaj o miniPOS

Przy zamówieniach poniżej 2000 zł/netto doliczamy 30 zł kosztów przesyłki.

* nie dotyczy ofert specjalnych i promocyjnych

Oprogramowanie Cena netto
(od stanowiska)
Aplikacja KDS [oparta na systemie Android] 990,00 zł

Dowiedz się więcejZapytaj o KDS

KDS Order Number- Aplikacja do zarządzania kolejką

Oprogramowanie Cena netto
(od stanowiska)
Aplikacja do wyświetlania numerów zamówień oraz aplikacja na „wydawkę”. Cena: 2950 zł

Zapytaj o KDS ON

Gastro POS Klasyka
W zależności od liczby posiadanych punktów sprzedaży
Cena netto
(od stanowiska)
Dla każdego punktu sprzedaży 1690,00 zł
Specjalne wersje POSa
Podgląd sali przez kierownika 500,00 zł
Interfejsy do programu Gastro POS Klasyka
Współpraca z programem hotelowym gratis
Interfejs do wagi gratis
Interfejs do terminali kart płatniczych gratis
Moduły programu Gastro POS Klasyka
Moduł „Druga firma” (za każde stanowisko POS) 890,00 zł
Moduł dostawy na telefon (delivery) 290,00 zł
Aktualizacje
1 rok + miesiąc od daty zakupu 10% wartości pakietu
Powyżej 13 miesięcy 20% wartości pakietu
Przejście z Gastro POS Klasyka na Gastro POS
Z ważną aktualizacją 390,00 zł
Bez ważnej aktualizacji 490,00 zł
Przepisanie Licencji
Usługa przepisania jednej licencji 450,00 zł
Gastro Szef Klasyka
W zależności od liczby posiadanych punktów sprzedaży
Cena netto
Dla 1 punktu sprzedaży 1690,00 zł
Dla każdego kolejnego punktu sprzedaży 490,00 zł
Gastronomia zamknięta 2790,00 zł
Centralny Gastro Szef 3990,00 zł
Interfejsy do programu Gastro Szef Klasyka
Automatyczna dekretacja do systemów FK 320,00 zł
Interfejs „druga firma” 320,00 zł
Driver do określonego typu kas ECR 890,00 zł
Aktualizacje
1 rok + miesiąc od daty zakupu 10% wartości pakietu
Powyżej 13 miesięcy 20% wartości pakietu
Przejście z Gastro Szef Klasyka na Gastro Szef
Z ważną aktualizacją 390,00 zł
Bez ważnej aktualizacji 490,00 zł
Przepisanie Licencji
Usługa przepisania jednej licencji 450,00 zł