Softech Sp. z o.o.

Dział Handlowy – tel. 22 610 77 42

Obsługa partnerów handlowych – kom. 503 073 103

Serwis oprogramowania i urządzeń fiskalnych – tel. 22 379 15 62

Serwis techniczny Posiflex – tel. 22 427 90 97

Zgłoszenie awarii systemu

 

Zostaw nam swoje dane,

skontaktujemy się jak najszybciej • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Softech Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celach marketingowych

  i jednocześnie rozumiem, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany i usunięcia. Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Softech Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000142474, NIP: 671-16-71-602, REGON: 331368293. • Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Softech Sp. z o.o. moich danych osobowych innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej LSI Software w celach marketingowych.

  Rozumiem, że podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany i usunięcia. • Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych

  w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Softech Sp. z o. o. i pozostałych spółek z grupy kapitałowej LSI Software. • Wyrażam zgodę na kierowanie do mnie przez Softech Sp. z o. o. i pozostałe spółki z grupy kapitałowej LSI Software komunikatów marketingu bezpośredniego

  przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo Telekomunikacyjne.

*Wymagane

Kierownicy w Dziale Handlowym

Grzegorz Jaszkiewicz

oddziały: Szczecin, Poznań, Wrocław, Łódź, Katowice,

Michał Jabłoński

oddziały: Warszawa, Rzeszów, Białystok, Olsztyn

Dariusz Gawęda

oddziały: Gdańsk

Dane rejestrowe spółki:

Softech Spółka z o.o.

ul. Przybyszewskiego 176 / 178, 93-120 Łódź

NIP: 671-16-71-602, Regon: 331368293, KRS 0000142474 Sąd Rejonowy w Łodzi

Wysokość kapitału zakładowego: 500.000 zł

Konto: mBank S.A 72 1140 1108 0000 5914 5900 1001

Oddział Warszawa:

ul. Al. Jerozolimskie 184B,

02-486 Warszawa

mail: info@gastro.pl