Softech – działania dodatkowe

Firma Softech Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn.
„Zakup innowacyjnej zintegrowanej platformy programistycznej wspomagającej budowę produktów w ofercie firmy Softech Sp. z o.o.” w ramach
Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007 – 2013
Numer wniosku: WND-RPLD.03.02.00-00-334/12
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-334/12-00 z dn.29.04.2015r.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!
Zespół Gastro Data: 2017-01-07