Slide 1

8 korzyści z używania KDS
(Kitchen Display System)

KDS, czyli system monitorów kuchennych, to nie tylko nowoczesna alternatywa dla drukarek bonowych. Przeczytaj o ośmiu korzyściach używania Kitchen Display System w Twojej restauracji lub w barze.

KDS w skrócie

KDS to oprogramowanie i monitor/monitory dotykowe umieszczone w kuchni (i często także na barze). Celem systemu jest usprawnienie komunikacji między kelnerami i kuchnią (i barmanami, gdy chodzi o zamówienia drinków). W momencie, gdy kelnerzy wprowadzają zamówienia na stanowiskach sprzedaży (POS), są one automatycznie wyświetlane na monitorze umieszczonym na kuchni (w barze). Gdy potrawy/drinki są gotowe do odbioru, kucharz/barman klika odpowiedni przycisk na ekranie dotykowym. W tym momencie program wysyła powiadomienie do kelnera, które wyświetla się w na ekranie POS.

KDS zastępuje bardziej tradycyjne rozwiązanie drukowania zamówień na drukarkach bonowych umieszczonych na kuchni i w barze. Można też połączyć obydwa rozwiązania, czyli drukarkę oraz KDS.

8 korzyści z używania KDS

Szybciej, łatwiej, z mniejszą liczbą pomyłek – to pierwsze hasła, które przychodzą do głowy każdemu kelnerowi, barmanowi czy kucharzowi, który korzysta z KDS. Dla porządku stworzyliśmy jednak listę korzyści, które daje wdrożenie KDS w lokalu gastronomicznym.

1. Wiem, które zamówienia są najpilniejsze

Zamówienia widoczne na monitorach KDS są wyświetlane w innych kolorach w zależności od tego, jak bardzo są pilne. W Gastro KDS, zaraz po wprowadzeniu zamówienia, wyświetla się ono na żółto. Po dowolnie określonym czasie (powiedzmy po 3 minutach) jest widoczne w kolorze pomarańczowym. Za kilka minut w czerwonym, a po upływie czasu, w którym każdy gość powinien być obsłużony – na czarno.
Szef kuchni nie musi zastanawiać się, które zamówienia należy zrealizować w pierwszej kolejności, system sam to podpowiada.

2. Widzę od razu, gdy zbyt wielu gości czeka i rozwiązuję problem

Druga korzyść z kolorowego oznaczania zamówień w zależności od czasu pozostałego do ich planowej realizacji – możliwość szybkiego wyłapywania sytuacji kryzysowych.

Gdy szef kuchni, szef baru lub menadżer restauracji widzi zbyt wiele „czarnych” lub „czerwonych” zamówień, może natychmiast zareagować, aby rozwiązać problem. Wezwać dodatkowego pracownika, aby pomógł w kuchni, lub pomóc samemu. Przekazać osobie pracującej na zmywaku, aby zaniosła szkło do baru, zamiast tracić czas mocno zajętego barmana. I tak dalej. W wypadku systemu zamówień na kartkach nie jest możliwa szybka diagnoza trudnej sytuacji.

3. Od razu robię wszystkie sałatki czy drinki, z różnych zamówień

KDS zlicza te same potrawy ze wszystkich zamówień. Łatwo można sprawdzić, ile dań danego rodzaju zostało zamówionych przez wszystkich gości i „za jednym zamachem” przygotować wszystkie porcje. Przykładowo, system pokazuje, że goście czekają na 9 rosołów, 5 grzybowych, 4 risotta, 3 pieczenie wołowe… Podobnie wskazuje barmanowi, że do przygotowania jest 7 Margarit, 3 Martini, 1 Sex on the beach itd.


Kucharz/barman najpierw wybiera najpilniejsze zamówienia, aby następnie sprawdzić, czy ich elementy znajdują się także w innych zamówieniach (elementy, czyli np. właśnie rosół lub Margarita). I praca przebiega znacznie sprawniej.

4. Kelner wie, które pozycje menu się skończyły

Kucharze zaznaczają na ekranach, które pozycje menu nie są już dostępne. Te informacje od razu blokują możliwość sprzedaży. Na monitorach POS-ów przestają być widoczne te pozycje menu, które są już niedostępne. To skraca czas obsługi i zmniejsza ryzyko zdenerwowania gości. Nie ma możliwości, aby goście złożyli zamówienie, nastawili się na konsumpcję danego dania, aby po kilku minutach, już po przyjęciu zamówienia, kelner znów odwiedził ich stolik z informacją, że zamówienie nie może być zrealizowane.

5. Nie tracę czasu na liczenie piw

Kelnerzy, gdy obsługują stolik z kilkoma gośćmi, często osobno wpisują zamówienia każdej osoby. W efekcie, zamiast „8 x Warka Strong”, barman może zobaczyć napisane ośmiokrotnie „Warka Strong”. I tak do kilku pozycji, do wielu stolików, przez wiele godzin. Łatwo o pomyłkę? System sam zlicza osobno wpisywane pozycje, oszczędzając czas i zmniejszając ryzyko pomyłek barmanów i kucharzy.

6. Widzę zamówienia w przyćmionym świetle baru

Zamówienia drukowane na kartkach czy nawet pisane przez kelnerów odręcznie są słabo widoczne w przyćmionym świetle, jakie zwykle jest w barach. W przeciwieństwie do zamówień, które wyświetlają się na monitorze. Tutaj nie trzeba się domyślać, który trunek, dla jakiej liczby gości należy przygotować. Barman angażuje się od razu nalewanie i sporządzanie drinków.

7. Herbata z żurkiem? OK, znam życzenia klientów

Kelner zaznacza, które dania mają być przygotowane jako pierwsze, które w następnej kolejności. W zależności od tej kolejności, w innych kolorach wyświetlają się „pierwsze”, a w innych „drugie” i „trzecie” czy „czwarte” dania z danego zamówienia.

Sprawa wbrew pozorom nie jest oczywista, o czym wiedzą wszyscy doświadczeni pracownicy gastronomii. Gdy jedna osoba je zupę, druga, z tego samego stolika, już chce kotleta. Ktoś inny je tylko przystawkę, ponieważ nie jest głodny. Inny gość z tego stolika chce zacząć konsumpcję od herbaty. I tak napoje/potrawy powinny być przygotowywane i serwowane, wedle życzenia gości.

KDS pokaże kolejność podawania – co jest potrzebne jako pierwsze, co jako drugie itd.

8. Znany czas przygotowania potraw – punkt wyjścia do poprawy

KDS rejestruje czas przygotowania poszczególnych potraw. Dzięki temu, łatwo jest określić prawdziwy czas przygotowania potraw. Można stwierdzić, które potrawy są szczególnie czasochłonne i być może należy to zaznaczyć w menu, a może zmienić sposób ich przygotowania.

Kitchen Display System to narzędzie niezbędne w nowoczesnej restauracji. Jest nieocenionym wsparciem dla kucharzy, barmanów i kelnerów. Usprawnia i poprawia jakość pracy obsługi klienta.