dostosowanie oprogramowania do przepisów

Dostosowanie oprogramowania do przepisów prawnych
- czy znajdziesz to w Gastro?

Niesłusznie uważa się, że jedynie programy księgowe wymagają regularnych aktualizacji pod kątem zmian prawnych. Systemy zarządzania firmą gastronomiczną obejmują swym zakresem takie aspekty jak m.in. sprzedaż, stawki VAT, eksporty do systemów finansowo-księgowych, czy przetwarzanie danych osobowych (RODO). Restaurator jako przedsiębiorca odpowiedzialny jest za przestrzeganie aktualnych zapisów prawa.

Zespół LSI Software monitoruje planowane i wprowadzane zmiany prawne oraz ich wpływ na funkcjonalności naszych systemów.

Nadzór autorski

Użytkownicy naszych rozwiązań objęci tzw. nadzorem autorskim uzyskują dostęp do aktualizacji oprogramowania. Dzięki temu mogą czuć się bezpiecznie niezależnie od wprowadzanych zmian prawnych. System Gastro informuje o pojawiających się aktualizacjach oprogramowania a użytkownicy mają dostęp do informacji o zmianach, jakie wprowadza dana aktualizacja. Nasi konsultanci są zawsze do dyspozycji, mogą odpowiedzieć na pytania i wytłumaczyć charakter wprowadzanych zmian.

Przykładowe dostosowania

Niewielu restauratorów kojarzyło rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)  z koniecznością przeanalizowania funkcjonalności systemu sprzedażowego czy managerskiego. Jednakże sporo aspektów tych regulacji znalazło swoje odzwierciedlenie w systemie Gastro. Wraz z pierwszym dniem obowiązywania rozporządzenia byliśmy gotowi z odpowiednimi zmianami w aplikacjach Gastro SZEF i Gastro POS.  Były to m.in.: możliwość anonimizacji danych osobowych, generowanie raportu modyfikacji danych klienta na jego żądanie, rejestracja wszystkich zmian uprawnień dla użytkowników systemu, opcja raportu eksportowanych i importowanych danych. Dla naszych systemów hotelowych powstał moduł karty meldunkowej usprawniający meldunek Gościa z uwzględnieniem wymogów RODO. Kolejnym przykładem jest tzw. „faktura uproszczona”. Wejście w życie tego rozporządzenia prawnego również zaowocowało zmianami w naszych systemach. Ustawa określa możliwość wystawienia uproszczonego dokumentu faktury jeśli jego kwota nie przekracza 100 euro (lub 450 zł). Nie trzeba wówczas uwidaczniać na dokumencie tak szerokiego zakresu danych jak na fakturze tradycyjnej.

Zmiany stawek VAT

Kolejnym przykładem jest dostosowanie oprogramowania Gastro do nowych matryc stawek VAT (rozporządzenie wprowadzone przez Ministerstwo Finansów w dniu 29.04.2019). Konieczne jest jednak dokonanie odpowiednich modyfikacji na urządzeniach fiskalnych.

Przypominamy, że rozporządzenie to dotyczy wszystkich urządzeń fiskalnych (tj. z kopią papierową, elektroniczną oraz on-line). W przypadku urządzeń fiskalizowanych przed 1 maja zmianę matrycy stawek VAT należy przeprowadzić do 31 lipca 2019 r.

Być jeden krok przed

Obecnie (styczeń 2019 r.) czekamy na dwie zmiany prawne, o których mówią legislatorzy. Pierwsza to prawo do wystawienia faktury VAT jedynie do paragonów, na których pierwotnie (w momencie transakcji) dodano numer NIP podatnika nabywającego produkty lub usługi. Druga to wymóg odpowiedniej chronologii przy dokonywaniu transakcji – najpierw paragon, potem płatność. Obie będą wymagały zmian w systemie Gastro.  Obie te modyfikacje są już przez nas przeanalizowane i wstępnie zaprojektowane. Z ich wdrożeniem czekamy jedynie na „zielone światło” tzn. na doprecyzowanie i uprawomocnienie się tych regulacji. Mając nasz system możesz czuć się bezpiecznie!

Powyższe zagadnienia nie wyczerpują tematu.
Bardzo chętnie spotkamy się z Tobą, żeby opowiedzieć o nich więcej.
To nasza pasja!