Drukarki i kasy on-line

Slider

Kasy fiskalne to urządzenia, które obowiązkowo musi posiadać każdy przedsiębiorca będący płatnikiem VAT. Ten obowiązek pojawił się w 1994 roku wraz z podatkiem, którego rozliczanie wielu firmom spędza sen z powiek. Ubiegłoroczna nowelizacja ma uprościć ten system, ale nie obejdzie się bez inwestycji w nowy sprzęt – kasy online. Zmiany są obowiązkowe i dotyczą wszystkich przedsiębiorców, jednak w różnym czasie.

Kasy online - od kiedy i po co?

Rozporządzenie Ministra Finansów z kwietnia 2019 roku to 14-stronicowy dokument, który określa nowe zasady rejestrowania transakcji i ewidencjonowania należnego podatku. Dotychczas przedsiębiorcy korzystali z urządzeń, które w formie papierowej utrwalały wszystkie transakcje. Archiwizowanie kopii raportów leżało również wyłącznie po ich stronie. Obowiązek ich przechowywania wynikał z możliwości przeprowadzenia losowych kontroli weryfikujących odprowadzane kwoty podatku. Rozporządzenie Ministra Finansów całkowicie zmienia ten proces. Według przepisów kasy fiskalne mają zostać podłączone do internetu i z określoną częstotliwością przesyłać dane do Centralnego Repozytorium Kas. Dzięki temu Urząd Skarbowy zyskuje możliwość natychmiastowej weryfikacji zapłaconych podatków. To ma wpłynąć na maksymalne ograniczenie procederu wyłudzaniu VATu. 

Wymiana urządzeń rozpoczęła się już 1 stycznia br. Pierwszą grupą przedsiębiorców, która została objęta nowym obowiązkiem są m.in. zakłady mechaniki pojazdowej, wulkanizatorzy oraz dystrybutorzy paliw płynnych. Do 30 czerwca 2020 r. kasy fiskalne muszą zostać wymienione przez: stacjonarne placówki gastronomiczne (funkcjonujące stale lub sezonowo), obiekty krótkotrwałego zakwaterowania, oraz przedsiębiorcy zajmujący się dystrybucją paliw stałych (węgla, koksu, brykietu). Ostatnią grupą, która podlega obowiązkowi wymiany urządzeń fiskalnych są firmy świadczące usług: fryzjerskie, budowlane, kosmetyczne i kosmetologiczne, prawne, medyczne (lekarze i dentyści) oraz siłownie. Ta grupa musi wymienić dotychczasowe urządzenia na kasy online przed końcem 2020 roku.

01.01.2020

przedsiębiorcy sprzedający paliwo, a także świadczący usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon​​

01.01.2020

01.07.2020

gastronomia i hotelarstwo oraz sprzedaż węgla​​

01.07.2020

01.01.2021

przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane, kosmetyczne, fryzjerskie, fitness (w zakresie wstępu), a także lekarze i stomatolodzy​​

01.01.2021

Ulga na kasę online

Przedsiębiorcy, którzy nowymi przepisami zostali zobligowani do wymiany urządzeń fiskalnych na online mogą liczyć na częściową rekompensatę zakupu. Ulga na zakup nowej kasy online wynosi do 90% wartości urządzenia ale nie więcej niż 700 zł. Podatnicy mają 6 miesięcy na skorzystanie z ulgi od momentu powstania obowiązku rejestrowania podatku na nowych zasadach. Ponadto mogą skorzystać także z ulgi w przypadku, gdy urządzenie zostało zakupione na raty. Do uzyskania ulgi niezbędne jednak będzie spłacenie wszystkich rat (dopiero wtedy sprzedawca może wystawić dowód zakupu). 

Z ulgi nie mogą natomiast skorzystać przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie zdecydują się na wymianę urządzenia lub będą to chcieli zrobić przed wyznaczonym terminem. Częściowy zwrot środków za zakup urządzenia jest rozliczany okresową deklaracją VAT, gdzie wystarczy odjąć ulgę od należnego podatku. Jeżeli ulga podatkowa będzie wyższa niż kwota należnego podatku, wówczas Urząd Skarbowy zwróci podatnikowi różnicę na wskazany numer konta bankowego.

Paragony z NIP

Jedną ze zmian towarzyszących wymianie kas jest obowiązek wpisywania na paragonie numeru NIP nabywcy. Firmy będące płatnikami podatku VAT mogą wymienić paragon fiskalny na fakturę wyłącznie wtedy, gdy na paragonie widnieje przypisany numer identyfikacji podatkowej. Zgodnie z przepisami sprzedawcy są zobligowani do natychmiastowego wystawienia faktury bez drukowania paragonu fiskalnego. Obowiązek nie dotyczy osób fizycznych, które nie dokonują odliczeń od podatku VAT. Zmiana ma służyć przede wszystkim ograniczeniu procederu tzw. “pustych faktur”. Polegał on na tym, że przedsiębiorcy wykorzystywali paragony osób fizycznych do uzyskania faktury VAT za paliwo, co w efekcie pozwalało im na odliczanie znacznych kwot podatku.

Zasadniczo nowe urządzenia nie różnią się zbytnio od swoich poprzedników. Największą zmianą jest ich stały kontakt z internetem. Dzięki temu przedsiębiorcy nie będą musieli przechowywać papierowych kopii raportów w oczekiwaniu na niezapowiedzianą kontrolę Urzędu Skarbowego. Przy wyborze urządzenia warto przede wszystkim zwrócić uwagę na dostępność usług serwisowych i prostą obsługę. Ponadto istotna jest również wydajność mechanizmu drukującego oraz ilość dostępnej pamięci chronionej, która będzie podręcznym repozytorium dokonanych transakcji.

Urządzenia fiskalne
ZMIANA PRZEPISÓW!

Slider