Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Firma Softech Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Zakup innowacyjnej zintegrowanej platformy programistycznej wspomagającej budowę produktów w ofercie firmy Softech Sp. z o.o.” w ramach

Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Oś. Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2007 – 2013

Numer wniosku: WND-RPLD.03.03.00-00-334/12

Numer umowy o dofinansowanie: UPA-RPLD.03.02.00-00-334/12-00 z dn. 29.04.2015 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego