Jak Gastro dla Szkół pomaga w nauce?

Szkoły gastronomiczne od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów wybierających swój przyszły zawód. Czy wiesz, że w większości województw to drugi, najczęściej wybierany kierunek po profilach informatycznych? W związku z tym, aby podnieść jakość kształcenia, zaoferowaliśmy szkołom program „Gastro dla Szkół”. Znacząco obniża on koszt uruchomienia w pełni funkcjonalnego oprogramowania w szkole.

Edukacja gastronomiczna

Szkoły średnie, które bezpośrednio przygotowują do wykonywania zawodu są doskonałym rozwiązaniem dla uczniów, którzy na tym etapie kształcenia chcą zdobyć praktyczne umiejętności. Jak informują statystyki w samych technikach uczy się obecnie więcej uczniów niż w liceach ogólnokształcących (659,9 tys. uczniów techników, a 643,5 uczniów liceów). Edukacja w szkołach gastronomicznych cieszy się dużym zainteresowaniem również ze względu na znaczny udział kształcenia praktycznego w programie nauczania. Ponadto, wpływ na wybór kształcenia z zakresu technik gastronomicznych. Ta stale rozwijająca się branża nieustannie boryka się z brakiem dobrze wykształconego personelu. Jest to zatem jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków. Między innymi dlatego, że umożliwia znalezienie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia.

W toku kształcenia uczniowie większości szkół gastronomicznych mają szansę na zdobycie dwóch podstawowych kwalifikacji:

  • 07 – sporządzanie potraw i napojów. Jest to kwalifikacja, która przygotowuje uczniów do wykonywania zawodu kucharza z uwzględnieniem najważniejszych technik żywieniowych takich jak: planowanie i organizacja usług, organizowanie produkcji, ocena jakości żywienia i sposoby przechowywania oraz ekspedycja potraw i napojów. Zdobycie tych kwalifikacji potwierdzane jest zawodowym egzaminem końcowym.
  • 16 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych to kwalifikacja dająca umiejętności z zakresu organizacji żywienia w lokalu gastronomicznym. Po uzyskaniu kwalifikacji, uczniowie powinni być zdolni do samodzielnego planowania realizacji usług gastronomicznych w lokalu, przygotowywania biznesplanu, czy też planowania otwarcia własnego punktu.

Jak wiadomo, reforma z 2019 roku ponownie przywróciła pięcioletnie szkoły średnie przygotowujące do zawodu, skracając jednocześnie okres kształcenia podstawowego. Z perspektywy zawodowego przygotowania, dodatkowy rok wydaje się być bezcenny. Daje to między innymi możliwość odbycia dłuższych praktyk czy poznania nowych technologii, które w ostatnich latach rewolucjonizują usługi w obiektach gastronomicznych.

Uczniowie poznają system Gastro

Pandemia koronawirusa niszcząco wpłynęła na rynek pracy w gastronomii. Szacuje się, że tylko na samych etatach pracowało dotychczas w branży ponad 200 tys. pracowników. Niestety, ponad roczna przerwa w funkcjonowaniu obiektów gastronomicznych zmusiła wiele osób do przebranżowienia się i znalezienia zatrudnienia w innych sektorach. Dlatego też w najbliższym czasie nieoceniona okaże się z pewnością rola absolwentów szkół gastronomicznych. Aby umożliwić im łatwiejszy start wprowadziliśmy program „Gastro dla Szkół” ze specjalną licencją. Szkoły w ramach zajęć lekcyjnych przeprowadziły szkolenie z oprogramowania, dzięki któremu uczniowie mieli okazję poznać oprogramowanie Gastro w praktyce. Dzięki temu, większość uczniów podczas kursu pierwszy raz miała bezpośrednią styczność z systemem POS i dedykowanym dla takiego systemu programem.

Uczniowie „Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach” zapoznali się z następującymi funkcjonalnościami systemu:

  • logowanie, rozpoczynanie i kończenie zmiany pracownika,
  • rejestracja zamówień w systemie (wraz ze zmiennymi preferencjami klientów),
  • tworzenie wielokrotnych zamówień (poprzez odgrywane scenki klient-kelner),
  • rozliczanie zamówień – wystawianie faktur i rachunków, przyjmowanie płatności kartą i gotówką,
  • tworzenie raportów dobowych,
  • realizacja zniżek i bonów,
  • zasady obsługi z wykorzystaniem systemu.

Lokale gastronomiczne coraz chętniej korzystają z systemów typu Point of Sale (POS), dlatego też takie szkolenie jest niezbędne, aby uczeń kończący szkołę był przygotowany do pracy w zawodzie. Przeprowadziliśmy również rozmowy z kilkoma uczniami „ZSP w Ornontowicach” dotyczącą ich opinii na temat działania sprzętu POS i oprogramowania Gastro:

„Myślę, że samo oprogramowanie ma wiele zalet, a umiejętność obsługi tego programu może być bardzo przydatna w przyszłości. Zaletą niewątpliwie jest to że wszystkie informacje i dane są w jednym miejscu – widać co, kto i kiedy sprzedawał, kiedy się logował, kto wystawiał rachunki itp.” – powiedział jeden z uczniów

Jego koleżanka dodała: „Dzięki temu kursowi i zajęciom na obsłudze klienta, mogłam zaznajomić się teoretycznie i praktycznie z funkcjami systemu POS. Łatwiej będzie mi w pracy, jeżeli będzie taki system. Podobał mi się sposób przekazywania informacji przez prowadzącego. Nauczyciel miał bogatą wiedzę, którą Nam przekazał. Wszyscy chętnie brali udział w zajęciach

Pozytywną opinię o systemie Gastro wyraziła także Pani Danuta Łączyńska, nauczyciel w szkole w Ornontowicach. W rozmowie z nami przyznała, że zajęcia praktyczne z wykorzystaniem kompletnego systemu obsługi są lubiane przez uczniów, a wiedza przekazywana jest szybciej niż podczas standardowych zajęć. Mamy nadzieję, że dzięki ofercie „Gastro dla Szkół” wielu uczniom uda się dobrze przygotować do wejścia na rynek pracy z konkretnymi i unikalnymi umiejętnościami obsługi klienta. Co więcej, liczymy również, że „Gastro Dla Szkół” na stałe zadomowi we wszystkich szkołach gastronomicznych w Polsce.