jak_zwiekszyc_zyski

Większe zyski w lokalu
gastronomicznym - jak je osiągnąć?

Jest kilka metod zwiększania przychodów w restauracji. Każda z nich wymaga oczywiście dużego zaangażowania, kreatywności i konsekwencji w działaniu zarządzających restauracją. Naszą rolą jest wspierać restauratorów dostarczając takie oprogramowanie, które pozwala nie tylko na wdrożenie tych metod do codziennej pracy, ale i na efektywne raportowanie w celu oceny postępów założonych i realizowanych działań w tym zakresie.

Szybsza obsługa

Zastosowanie mobilnych narzędzi sprzedaży w postaci miniPOS skraca proces obsługi gości o jeden krok – zabonowanie zamówienia na Gastro POS. Pełni on zatem jednocześnie rolę notesu kelnerskiego oraz terminala POS, co znacznie przyspiesza proces obsługi. Podobną rolę pełnić może samoobsługowy KIOSK, ale w tym przypadku składającym zamówienie jest klient.

Kucharze – w celu wygodnego i ergonomicznego zarządzania zamówieniami z sali – mają do dyspozycji duży i przejrzysty ekran KDS, który stanowi doskonałą alternatywę dla drukowania zamówień i ułatwia tę część procesu realizacji zamówień.

Kolejnym narzędziem na drodze optymalizacji i co za tym idzie przyspieszenia obsługi są systemy przywoławcze . W restauracjach z pełną obsługą kelnerską obsługa bardzo szybko zostanie powiadomiona o możliwości odbioru przygotowanych już dań poprzez pagery kelnerskie. W punktach gastronomicznych bez obsługi kelnerskiej sprawnie powiadomisz swoich gości korzystając z coasterów przywoławczych, a nawet z systemu numerkowego tak spopularyzowanego przez światowe sieci fast food.

Zwiększanie średniego rachunku

Wśród naszych rozwiązań znajdziesz kilka narzędzi wspierających Cię również w tej kwestii. Pierwszym z nich jest system komunikacji z klientem – POS Display, który jest niczym innym jak ekranem dla klienta, który podczas składania zamówienia przy ladzie informuje go o promocjach czy zachęca do zwrócenia uwagi na inne atrakcyjne produkty w ofercie restauracji.

To jednak narzędzie, które pozwala w najszerszym zakresie wpływać na zwiększanie średniego rachunku jest centrum zarządzania, którym jest Gastro SZEF. Otwiera on dla Ciebie cały wachlarz możliwości: moduł promocji, sugerowanie dodatków do zamówienia widoczne podczas obsługi w Gastro POS i – o czym nie można zapomnieć – wygodne raportowanie obłożenia restauracji w danym przedziale godzin czy dni w celu efektywnego planowania akcji upsellingowych. Gastro SZEF podpowie również, które z oferowanych produktów warto sugerować Twoim gościom uwzględniając ich marżę.

Zarządzanie kosztem w gastronomii

To nasz główny krąg zainteresowań przy tworzeniu programów komputerowych. Gastro SZEF pozwala na bardzo wygodne zarządzanie kosztem surowca oraz prosprzedażowym układem menu w Gastro POS . Gastro FINANSE umożliwia Ci analityczne spojrzeć na efektywność finansową Twojej restauracji z tzw. „lotu ptaka”, generując analizę zyskowności uwzględniając dwie pozostałe grupy kosztowe w gastronomii – koszty operacyjne i personalne. Gastro CENTRALA  pozwoli natomiast na pełną kontrolę nad ofertą, organizacją oraz analizami w momencie, w którym zdecydujesz się na rozwój sieciowy swojego biznesu.

Inwentaryzacja

Proces inwentaryzacji wspieramy takimi narzędziami jak aplikacja ICS (spisy inwentarzowe z użyciem smartfona), DECIBAR (waga i czytnik kodów kreskowych) umożliwiający szybką inwentaryzację nawet dużego baru w parę minut.

Powyższe zagadnienia nie wyczerpują tematu.
Bardzo chętnie spotkamy się z Tobą, żeby opowiedzieć o nich więcej.
To nasza pasja!