Koncesja na alkohol w restauracji
- ile kosztuje i jak ją uzyskać?

W ostatnim czasie temat koncesji na sprzedaż alkoholu dla restauracji wzbudza wiele wątpliwości, a nawet kontrowersji. Dyskusje pojawiły się już podczas pierwszych obostrzeń i nadal pojawia się wiele kwestii spornych, które warto wyjaśnić. Jak uzyskać koncesję na alkohol? Jaki jest koszt? Czy Każdy może otrzymać koncesję? Gdzie składać dokumenty? Czy chcąc sprzedawać alkohol potrzebujemy koncesji czy zezwolenia?

Koncesja na alkohol w czasie pandemii

W czasie lockdownu tysiące polskich restauracji znalazło się w ciężkiej sytuacji finansowej, którą dodatkowo pogłębiła konieczność ponoszenia opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. O ile rząd zareagował tarczami kryzysowymi, które umożliwiały zwolnienia i odroczenia w płaceniu składek i podatków, o tyle samorządy nieco zaspały w kwestii wsparcia dla przedsiębiorców. Dopiero po apelach restauratorów podjęto dyskusję nad możliwością zwolnienia gastronomii z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, które w czasie lockdownu były zupełnie zbędne. Zgoda na takie zwolnienie musiała zostać jednak poparta przez rząd na mocy ustawy, która musiała przejść przez sejm i senat, by trafić na podpis prezydenta. Nie we wszystkich miastach udało się jednak zdążyć przed 31 stycznia (termin płatności za zezwolenie). Samorządowcy złożyli jednak obietnicę zwrotu środku po kilku miesiącach od uiszczenia opłaty.

W wielu miastach powstał również spór o zezwolenia między restauratorami, a właścicielami sklepów sprzedających detalicznie napoje alkoholowe. Wiele punktów gastronomicznych chcąc odrobić popandemiczne straty zdecydowało się na sprzedaż alkoholi licząc na dodatkowe zyski. Szybko okazało się jednak, że zezwoleń nie starcza dla wszystkich. Każdy samorząd ustala z góry liczbę pozwoleń, które może wydać. Nie regulują tego jednak żadne przepisy, a tylko względy “uznaniowe”. Warto jednak zaznaczyć, że według WHO jeden punkt sprzedaży powinien przypadać na 11,5 tys. mieszkańców. Tymczasem w Polsce wskaźnik ten wynosi 265 mieszkańców. Opłaty za zezwolenia są jednak ważnym źródłem dochodu do budżetu, które mogą zostać wydatkowane tylko jako środki celowe np. na walkę z uzależnieniami.

Koncesja na alkohol w restauracji - jak ją uzyskać?

Zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu, które zwyczajowo nazywane jest także koncesją – wydaje właściwy dla terenu, na którym odbywa się sprzedaż – organ instytucji samorządowej (wójt, burmistrz lub prezydent). Wniosek o wydanie zezwolenia możemy złożyć w urzędzie miasta lub gminy osobiście, listownie lub elektronicznie. Nie wszystkie placówki samorządowe korzystają jednak z elektronicznego obiegu dokumentów. Dlatego musimy się liczyć z koniecznością osobistej wizyty w urzędzie. W przypadku, gdy o zezwolenie występuje firma będąca spółką – wszyscy wspólnicy muszą złożyć podpis pod wnioskiem (chyba, że została ustanowiona osoba powołana do reprezentowania spółki). Możliwe jest także złożenie wniosku o zezwolenie przez pełnomocnika (nie jest wymagane poświadczenie notarialne). Konieczne jest wówczas uiszczenie dodatkowe opłaty w wysokości 17 zł.

Koncesja na alkohol w restauracji

Co dalej?

Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia musimy dobrze przemyśleć, jakiego rodzaju alkohol będziemy sprzedawać w restauracji. Koncesja na alkohol jest do wyboru według kategorii w zależności od “mocy” alkoholu:

  • do 4,5% oraz na piwo,
  • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (oprócz piwa),
  • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Prowadząc działalność gastronomiczną warto rozważyć uzyskanie zezwolenia na wszystkie trzy rodzaje sprzedawanego alkoholu. Każde z nich wiąże się oczywiście z opłatami, które wynoszą 525 zł za pierwsze dwie kategorie oraz 2100 zł za sprzedaż mocniejszych trunków. Dodatkowo, jeżeli osiągniemy znaczne przychody ze sprzedaży alkoholu, będziemy musieli podzielić się z gminą zyskiem. Limity, od których musimy ponosić dodatkową opłatę wynoszącą:

  • 1,4% w przypadku obrotu przekraczającego 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości 4,5%,
  • 1,4% w przypadku obrotu przekraczającego 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18%,
  • 2,7% w przypadku obrotu przekraczającego 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18%.

Zapoznaj się z zasadami

Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się zasadami lokalizowania punktów sprzedaży alkoholu. Na podstawie wytycznych (uchwały zawierające dane o odległości od obiektów chronionych znajdują się na stronach samorządów, do których składamy wniosek) gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych wydaje opinię, na podstawie której prezydent, burmistrz lub wójt – podejmuje decyzję w sprawie zezwolenia. Urząd, do którego składamy wniosek ma 30 dni na odpowiedź i wydanie decyzji. Jeżeli chcemy uzyskać pozwolenie w trakcie roku, opłata za zezwolenie zostanie nam wyliczona w następujący sposób:

  • napoje alkoholowe zawierające do 18%: 525 zł/liczba dni w roku x liczba dni do końca roku kalendarzowego;
  • napoje alkoholowe zawierające powyżej 18%: 2100 zł/liczba dni w roku x liczba dni do końca roku kalendarzowego.

W standardowych przypadkach, gdy wnioskujemy o uzyskanie zezwolenia na przyszły rok, musimy dokonać opłaty do 31 stycznia lub w trzech równych ratach (do 31 stycznia, 31 maja i 30 września).