Portal pracowniczy

Jeśli chcesz usprawnić zarządzanie personelem
sięgnij po Portal Pracowniczy.

Z dowolnego miejsca sprawdzaj grafiki pracy i kwalifikacje pracowników.
Szybko komunikuj się z menedżerami poszczególnych oddziałów.

Potrzebne informacje w zasięgu ręki

Platforma Portal Pracowniczy ma na celu usprawnienie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Wspomaga zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i firmy z wieloma oddziałami. Korzystanie z niego pozwala na szybką komunikację między pracownikami, którzy mają stały dostęp do najważniejszych informacji o firmie (aktualności, struktura organizacyjna, książka teleadresowa). Platforma zwiększa samodzielność kadry – bank formularzy niweluje potrzebę angażowania osób trzecich w załatwienie wewnętrznej sprawy firmowej.

Portal pracowniczy
Pomoc dla menadżerów
i właścicieli
Platforma zawiera specjalistyczne narzędzia, które umożliwiają kontrolę pracowników oraz zarządzanie nimi, przeznaczone dla menadżerów i właścicieli. Za ich pomocą w prosty i przejrzysty sposób można przeglądać grafiki pracownicze, czas pracy personelu oraz generować różnego typu analizy i raporty, takie jak: ocena efektywności działania jednostek lub pojedynczych pracowników czy rankingi jednostek.
Sprawdzanie
kwalifikacji
Dzięki możliwości prowadzenia e-szkoleń i e-testów, Portal Pracowniczy umożliwia sprawdzanie kwalifikacji pracowników. To narzędzie pozwala menadżerom weryfikować np. poziom wiedzy pracowników na temat nowych produktów. Po wygenerowaniu odpowiednich statystyk, menedżer będzie mógł zobaczyć, czy pracownicy robią postępy (jeśli początkowo mieli na testach słabe wyniki).

Pomoc dla działu HR

Jako nowoczesne narzędzie do zarządzania, platforma ułatwia zarządzanie administracją firmy. System gromadzi wnioski urlopowe, które mogą być akceptowane przez przełożonych online, umożliwia wypełnianie ocen na temat danego pracownika i pozwala przeglądać je uprawnionym osobom. Te funkcje odciążają znacząco dział HR oraz przyspieszają jego pracę.

ZALETY PORTALU PRACOWNICZEGO

przeprowadzanie cyklicznych kontroli i ocen

przeprowadzanie cyklicznych kontroli i ocen

szybkie sprawdzanie ewidencji czasu pracy

szybkie sprawdzanie ewidencji czasu pracy

ocena jednostek i pracowników

ocena jednostek i pracowników

możliwość przeprowadzania szkoleń i testów online

możliwość przeprowadzania szkoleń i testów online

łatwa komunikacja z personelem zarządzającym

łatwa komunikacja z personelem zarządzającym

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

UE fundusz