Program do zamówień, jaki wybrać i jak działa?

Program do zamówień - jaki wybrać i jak działa?

Informatyzacja w gastronomii znacząco zmieniła jej obraz i przyczyniła się do istotnej progresji jakości obsługi klientów, skrócenia czasu oczekiwania na zamówienia oraz poprawy integracji pracy całego zespołu. Wdrożenie do swojej restauracji takich rozwiązań okazało się wysoce funkcjonalne i bardzo pomocne. Stworzenie zintegrowanego systemu dla zamówień restauracji pozwolił również na rozwój rynku internetowych usług zamawiania i dostawy posiłków. Wybierając dla swojej firmy określonego rodzaju program do zamówień można liczyć na poprawę jakości obsługi, skrócenie czasu oczekiwania na posiłki, zwiększenie efektywności pracy całego zespołu: kucharzy, kelnerów, obsługi dodatkowej. Jak więc można wdrożyć taki program, czym się on charakteryzuje i co można wybrać?

Zasady działania systemu

Zasady działania samego systemu są wręcz prozaiczne i opierają się o sprawdzony model POS, stosowany w wielu lokalach gastronomicznych na całym świecie. W systemie można przyjąć rezerwację na konkretną godzinę, określając liczbę gości, otworzyć zamówienia, aktualizować je oraz dokonywać szybkich rozliczeń bez ryzyka jakiegokolwiek błędu! System oparty jest na kilku komputerach zintegrowanych w jedną wewnętrzną sieć. Dostęp do danych mają zarówno kelnerzy, pracownicy kuchni, jak i menadżerowie, którzy mogą z dowolnego miejsca monitorować obłożenie restauracji, najbardziej popularne zamówienia, średni obrót finansowy oraz czas oczekiwania na zamówienie.
Znaczenie systemów informatycznych w podnoszeniu jakości obsługi jest bardzo duże, kryterium najistotniejszym okazuje się skrócenie czasu obsługi do minimum i zagwarantowanie pełnej poprawności zamówienia i rachunku.

Na stanowisku obsługi kelnerskiej znajduje się terminal, gdzie oznaczane są zajęte stoliki, liczba gości przy danym stoliku. Od tego momentu liczony jest też czas obsługi gości. Kelner otrzymuje na bieżąco powiadomienia o konieczności udania się do stolika, posprzątania stolika etc. Wszystkie czynności związane z obsługą mogą być wprowadzone do systemu, co automatyzuje pracę zespołu i ułatwia koordynację wszelkich czynności. Kelner przyjmując zamówienie wprowadza całość dla odpowiedniego stolika. System przypomina o konieczności podania napojów oraz podaje często przybliżony czas przygotowania całego posiłku. W razie konieczności istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych życzeń gości oraz modyfikacja zamówienia.

Co dalej?

W czasie rzeczywistym program do zamówień przesyła odpowiednie informacje do kuchni. Personel kuchenny może obserwować na monitorze czas od zamówienia, podawać aktualny status zamówienia do serwisu. Integracja z modułem mini drukarki pozwala pracować na papierowych zamówieniach, co jest preferowane przez dużą część kucharzy. Po przygotowaniu posiłków status za pomocą jednego kliknięcia jest zmieniany i tym samym kelner może odebrać zamówienie dla określonego stolika. Na tym etapie monitorowane są również najczęściej zamawiane dania i dokonywana estymacja dla konieczności przeprowadzenia dostawy lub też możliwość jednoczasowego wprowadzenia informacji na temat zakończenia wydawania określonego dania.

Jednocześnie w trakcie całego pobytu saldo konta danego stolika jest stale aktualizowane, co ogranicza możliwość pomyłki przy zamówieniu do minimum. Kelner może automatycznie naliczać rabaty, zgłaszać zażalenia gości do systemu, widoczne od razu przez menadżera. Integracja z innowacyjnymi systemami płatniczymi pozwala na szybkie rozliczanie płatności z wykorzystaniem gotówki, aplikacji lub kart płatniczych.

Co z zamówieniami online?

Wewnętrzny system POS restauracji można również z łatwością powiązać z opcjami zamówień na wynos oraz zamówień z dowozem. Można wykorzystywać systemy zewnętrznych firm zajmujących się rezerwacją, obsługą płatności i dostawą, lub też zintegrować moduł zamawiania z własną stroną internetową. Program do zamówień pozwala podawać koszty dostawy, przekazywać powiadomienia do kuchni oraz jednoczasowo do dostawców. Jednocześnie nieustannie monitorowany jest średni czas realizacji zamówienia od potwierdzenia do przywiezienia posiłku. Klient uzyskuje informacje na bieżąco. Olbrzymim atutem integracji programu do zamówień ze stroną internetową lub profilem na kanale społecznościowym jest opcja obsługi płatności: zarówno szybkich płatności bankowych oraz płatności kartą. Zamówienie może być opłacone już z góry, co redukuje ryzyko braku odbioru i tym samym rejestracji straty finansowej. Program do zamówień można dowolnie zoptymalizować dla potrzeb klientów, co przekłada się bezpośrednio na komfort użytkowania i dostosowanie do panujących w lokalu realiów. Jest to element obowiązkowy każdego nowoczesnego lokalu gastronomicznego.