Softech – działania dodatkowe

Softech Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
,, OPRACOWANIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO SOFTECH SP. Z O.O. W CELU WEJŚCIA NA NOWE RYNKI EUROPY ZACHODNIEJ Z OPROGRAMOWANIEM GASTRONOMICZNYM.”
w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie: II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej spółki Softech Sp. z o.o. poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego zmierzającego do jej internacjonalizacji.

W ramach projektu powstanie dzieło zawierające nowy model biznesowy internacjonalizacji zmierzający do wejścia Softech Sp. z o.o. na rynki Europy Zachodnie z oprogramowaniem gastronomicznym

Projekt realizowany od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Wartość kwalifikowalna projektu: 110 000,00 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE: 55 000,00 PLN

 

 

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,

DOTYCZĄCEJ OPRACOWANIA NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA LSI SOFTWARE S.A. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU

OPRACOWANIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO SOFTECH SP. Z O.O. W CELU WEJŚCIA NA NOWE RYNKI EUROPY ZACHODNIEJ Z OPROGRAMOWANIEM GASTRONOMICZNYM

Opracowanie nowego modelu biznesowego Softech Sp. z o.o. w celu wejścia na nowe rynki Europy Zachodniej z oprogramowaniem gastronomicznym

 

do pobrania

 Zamieszczono 21.07.2017 roku.

Firma Softech Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn.
„Zakup innowacyjnej zintegrowanej platformy programistycznej wspomagającej budowę produktów w ofercie firmy Softech Sp. z o.o.” w ramach
Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007 – 2013
Numer wniosku: WND-RPLD.03.02.00-00-334/12
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-334/12-00 z dn.29.04.2015r.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!
Zespół Gastro Data: 2017-01-07