Tradycyjna kasa fiskalna a system - co wybrać?

Slider

Choć tradycyjne kasy fiskalne w ostatnich latach znacznie uległy modyfikacjom to nadal są urządzeniami, które wykonują bardzo wąski zakres operacji. Alternatywą dla nich są systemy POS, które łącząc kilka urządzeń w jeden system potrafią udoskonalić cały proces zarządzania lokalem gastronomicznym.

Kasa fiskalna a system POS

Pierwsze kasy fiskalne pojawiły się w Polsce ćwierć wieku temu. Nowy podatek, który regulował przepływ towarów na wolnym rynku (VAT) wymagał także procesu fiskalizacji dochodów. Zarówno podatek, jak i same urządzenia – funkcjonowały już od wielu lat w innych krajach. Od samego początku mają one spełniać jedno podstawowe zadanie – rozliczać przedsiębiorców z należnego podatku od wypracowanego obrotu. Urządzenia te, muszą posiadać ponadto homologację, która potwierdza warunki konstrukcyjne narzucone przez Ministerstwo Finansów. W ostatnich latach pojawiło się dla nich nowocześniejsze rozwiązanie, czyli kasy POS. Funkcjonalnie są one jednostkami PC wyposażonymi w urządzenia peryferyjne: monitor lub ekran dotykowy, czytniki (kodów kreskowych, kart magnetycznych, NFC) oraz drukarkę. Początkowo znajdowały zastosowanie w dużych obiektach gastronomicznych. W tych właśnie lokalach udawało się przyspieszyć obsługę gości i lepiej zarządzać logistyką. Dziś nawet małe gastronomie decydują się na systemy POS. Powodem jest nie tylko funkcjonalność, ale też mobilność urządzeń i dodatkowe funkcje, które wspomagają prowadzenie działalności.

POS zamiast kasy

Zintegrowany system POS łączy w sobie wszelkie funkcjonalności kasy fiskalnej i znacząco je przewyższa. Według ministerialnych wymagań w przypadku systemu, homologacji podlegają wyłącznie drukarki, a nie elementy składowe całego systemu, które można dowolnie konfigurować i aktualizować. Poza funkcjonalnościami kasy fiskalnej, system POS to także:

  • indywidualne konta dla pracowników z łatwym logowaniem i przełączaniem między użytkownikami (logowanie pinem, kartą lub odciskiem palca)
  • spersonalizowany ekran startowy (dostosowany do potrzeb lokalu)
  • interaktywne menu (możliwość modyfikacji potraw w dowolnym momencie oraz dodawanie komentarzy)
  • elastyczne operacje na rachunku (możliwość stosowania różnych poziomów cenowych oraz elastyczne definiowanie rabatów)
  • prowadzenie dowolnej ilości rachunków i zamykanie ich w wybranym momencie.

Kasa fiskalna to narzędzie, które służy przede wszystkim do indywidualnego prowadzenia sprzedaży i dobrze się sprawdza w jednoosobowych punktach gastronomicznych. W pozostałych przypadkach, gdzie w obrębie jednego lokalu współpracują ze sobą kelnerzy, kucharze oraz managerowie – warto wprowadzić system, który zastępując zwykłą kasę fiskalną przyniesie wymierne korzyści w funkcjonowaniu firmy.

POS w gastronomii

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany zarówno do wydawania kopii rachunku klientom indywidualnym, jak i wykonywania dziennego raportu z przeprowadzanych transakcji. Tradycyjne kasy fiskalne, które automatycznie wykonują raport dzienny – nie gromadzą i nie selekcjonują żadnych dodatkowych danych. Posiadając w lokalu gastronomicznych system typu Gastro można nie tylko dowolnie konfigurować dzienny raport ale także wykorzystywać przedstawione dane do ewidencjonowania: sprzedanych dań/produktów, czasu pracy personelu, uzyskanych dochodów z podziałem na kategorie. Gromadząc tego typu dane można nie tylko lepiej zarządzać gastronomią ale umiejętnie ją rozwijać. Sam system POS to jednak dopiero początek nowych rozwiązań dla gastronomii. Dodatkowo można wdrożyć także program umożliwiający zarządzanie – począwszy od zarządzania kuchnią, poprzez finanse aż po dostawy. Bardzo często do wykonywania lub kontrolowania wszystkich tych czynności zobowiązana jest jedna osoba – właściciel lub manager gastronomii. Korzystając z systemu Gastro Szef można wszystkie procesy zebrać w jednym miejscu i swobodnie je koordynować.

Obowiązek wymiany kas fiskalnych

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług do roku 2022 wszyscy przedsiębiorcy korzystający z tradycyjnych kas fiskalnych, będą musieli je wymienić na kasy fiskalne online. Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy prowadząc działalność gastronomiczną, także sezonowo (wymiana urządzenia już przed 1 lipca 2020 roku). 
Zmiana w fiskalizacji ma polegać na ciągłym i zautomatyzowanym przesyłaniu informacji do Centralnego Repozytorium Kas, co z kolei ma doprowadzić do wyeliminowania szarej strefy również w branży gastronomicznej. Warto wykorzystać konieczność zmiany urządzenia fiskalnego i wprowadzić system POS, który posiada stały dostęp do aktualizacji i spełnia wszelkie wymogi stawiane przez administrację skarbową.

Urządzenia fiskalne
ZMIANA PRZEPISÓW!

Slider